Noves aliades contra el canvi climàtic: les cooperatives agràries valencianes

Compartir en facebook
Facebook
Compartir en twitter
Twitter
Compartir en linkedin
LinkedIn

Les cooperatives agràries valencianes compten amb una llarga tradició i arrelament al territori rural. Tenen presència activa a la major part de les poblacions: d’acord amb dades de la Federació de Cooperatives Agroalimentàries de la Comunitat Valenciana, actualment hi ha 374 cooperatives agroalimentàries a la Comunitat amb 193.948 socis i sòcies.

Històricament, les cooperatives agràries han exercit un paper clau a l’economia agrària valenciana i molt particularment a l’àmbit rural:

  • Contribueixen al manteniment del medi rural, ja que són sovint les úniques empreses ubicades a les zones rurals. La seua permanència està garantida per la seua mateixa naturalesa, ja que els seus socis i dirigents són agricultors i ramaders de les regions de producció on les cooperatives estan establides.
  • Faciliten la integració econòmica i laboral dels valencians i valencianes en el mercat i generen ocupació a les zones rurals. En molts casos, la cooperativa és el motor principal de la vida econòmica i social de la localitat i el principal instrument empresarial al servei dels seus habitants.
  • Contribueixen al foment de la professionalització dels seus associats, gràcies a la cartera de serveis ofertats com ara la formació, la informació, la introducció de noves tecnologies i la difusió de coneixements. Tot això repercuteix, al seu torn, en el canvi de model de gestió tradicional a l’empresarial.
  • Aconsegueixen un valor afegit major tant en les operacions comercials, mitjançant la concentració de l’oferta en els productes agraris dels associats i la demanda de subministraments que necessiten les explotacions agràries dels nostres territoris, com en els productes agroalimentaris, per mitjà de la seua transformació i condicionament, i cada vegada compten amb més pes en la seua producció, transformació, industrialització i comercialització.

Els valors cooperatius – autoajuda, responsabilitat, democràcia, participació, igualtat, equitat, solidaritat i vocació social -, que reuneixen les cooperatives valencianes constitueixen elements de primera magnitud que cal aprofitar per a lluitar contra l’escenari actual d’emergència climàtica.

L’agricultura és causant i alhora part afectada del canvi climàtic, i per això, també un potencial agent d’adaptació i mitigació al canvi climàtic.

La creació de Comunitats Energètiques Locals (CELs) a cada Cooperativa Agrícola i la implementació d’un esquema voluntari de compensacions de carboni, “Carbon Farming Programa or Initiative”, ofereix una doble possibilitat:

  • Per una banda, a través de la Cooperativa Agrària i els serveis que ja ofereix, promoure una nova iniciativa local, la CEL, per a canviar un aspecte clau de l’emergència climàtica: la producció, la gestió i la distribució d’energia elèctrica amb sistemes renovables i de forma autogestionada. Les instal·lacions de les cooperatives agràries compten amb una àmplia coberta, sovint la major dels municipis de menor població, i per tant, apta per a crear cobertes solars en detriment de la generació d’energia elèctrica procedent de combustibles d’origen fòssil.
  • Per altra banda, mitjançant la participació en programes voluntaris de compensacions de carboni, els socis i sòcies de les cooperatives agràries tenen la possibilitat d’incrementar els seus ingressos capturant carboni, a la vegada que també augmenta la seguretat i la resiliència a les seues explotacions agràries. Permet a les cooperatives obtindre crèdits de carboni canviant l’ús de la terra o les pràctiques agràries per a emmagatzemar carboni o reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle. Així, afronten els reptes del canvi climàtic, frenant la pèrdua i la degradació de sòls; pel seu propi bé i pel bé comú.

Aquests fets suposen un impacte positiu atès que la creació de CELs a través de la figura de les Cooperatives Agràries contribuiria a la reducció de les emissions globals de Gasos d’Efecte Hivernacle (GEI) com també a assolir els objectius fixats per la Generalitat Valenciana i disposats al DECRET LLEI 14/2020, de 7 d’agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d’instal·lacions per a l’aprofitament de les energies renovables per l’emergència climàtica i la necessitat de la urgent reactivació econòmica.

L’Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia 2030 com els diferents indicadors emmarcats en els objectius de reducció d’emissions i neutralitat en 2050, d’acord amb les estratègies de la Unió Europea, així com amb la futura de Llei de canvi climàtic i transició ecològica, es marquen com un dels objectius principals, un augment significatiu de la potència instal·lada en energia renovable, amb un horitzó possible en 2030 de fins a 6.000 MW en centrals fotovoltaiques i 4.000 MW en eòliques, quan els valors actuals són de 364 MW i 1.255 MW, respectivament.

Municipis com Montitxelvo, a la comarca de La Vall d’Albaida, ja han engegat la creació d’una comunitat energètica local des de la Cooperativa Agrícola local, a la qual ja s’ha adherit més de 60 famílies, i que es preveu que entrarà en funcionament aquest mateix any.

Des de Imedes, ajudem la teua Cooperativa Agrària per a crear la Comunitat Energètica Local del teu municipi, realitzant per a això una assistència tècnica i assessorament en la posada i marxa de la CEL.

Más actualidad

¡Fuera de la caja!

¿QUÉ ES PENSAR FUERA DE LA CAJA? En Imedes lo llamamos: PENSAR FUERA DEL MARCO (del convenio marco, naturalmente). Imagina que todo

Deja una respuesta

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.